Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem strony internetowej.

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Dubiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  Ugadajmy się Aleksandra Dubiel z siedzibą ul. Polskich Marynarzy 30, 71-050 Szczecin (NIP: 8561753913), z którą można się skontaktować drogą email: aleksandra_dubiel@wp.pl .

Dane osobowe i prywatność:
Podanie danych​ jest ​dobrowolne. Użytkownik pozostawia dane:

 1. Imię
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Temat wiadomości
 5. Treść wiadomości

Te dane są przechowywane w systemie w celu nawiązania kontaktu z klientem. Są to niezbędne dane do wysłania e-mail i ich personalizacji (imię).

Dane przetwarzane są do momentu skontaktowania się z klientem.

Udostępnianie danych organizacjom lub osobom trzecim
Zebrane dane udostępniane są osobom trzecim  tylko w przypadkach koniecznych wymaganych prawem i ustawodawstwem. Są to przypadki udostępnienia danych:

 • księgowej, jeśli jest konieczność obejrzenia faktur
 • firmie zajmującej się hostingiem stron internetowych, w celu zgromadzenia danych z formularzy online
 • Google Analytics (‘cookies’), w celu analizy danych ruchu na stronie www.

Z każdą powyższą organizacją są zawarte umowy przetwarzania danych.

PLIKI COOKIES
Ugadajmy się Aleksandra Dubiel zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie. Ugadajmy się Aleksandra Dubiel wykorzystuje pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych). Pliki cookies mogą zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).
 Jeżeli obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki.

Dodatkowo Ugadajmy się Aleksandra Dubiel używa Google Analytics aby analizować ogólne dane na temat ruchu na stronie i móc dotrzeć do zainteresowanych użytkowników z reklamami płatnymi. Programy te gromadzą dane takie jak IP adres, aby móc funkcjonować poprawnie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane klientów są przechowywane w księgowości Ugadajmy się Aleksandra Dubiel  przez 5 lat (łącznie z fakturami i danymi osobowymi), chyba że dany klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. Faktury będą przechowywane według wymagań prawnych.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Ugadajmy się Aleksandra Dubiel . Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli cel przetwarzania nie będzie zmieniony.
 2. wyrażasz zgodę na otrzymanie odpowiedzi na zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Ugadajmy się Aleksandra Dubiel na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
 • administratorem Twoich danych osobowych  jest Ugadajmy się Aleksandra Dubiel ;
 • masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji lub usunięcia ;
 • usunięcie danych powoduje usunięcie Twoich danych z systemu, który użytkuje Ugadajmy się Aleksandra Dubiel do gromadzenia danych, chyba że jesteś klientem Ugadajmy się Aleksandra Dubiel,  a więc w tym przypadku przechowujemy Twoje dane adresowe i faktury do księgowości;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na email.

Zmiany Polityki Prywatności

Ugadajmy się Aleksandra Dubiel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie www.ugadajmysie.pl Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie www.ugadajmysie.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie strony po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu bezpośrednio ze mną (administrator danych Ugadajmy się Aleksandra Dubiel ) poprzez drogę email: aleksandra_dubiel@wp.pl.