Cennik - Mediacje

Cennik - mediacje pozasądowe w sprawach rodzinnych

Spotkanie indywidualne

  • 330 zł 
  • czas spotkania 2h

Spotkanie wspólne

  • 440 zł
  • czas spotkania 2h

Przygotowanie ugody / planu wychowawczego

  • 250 zł

W sprawach gospodarczych wynagrodzenie mediatora w sprawach pozasądowych ustalona jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości spotkań.

Mediatorowi przysługuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy ostatecznie doszło do zawarcia ugody

Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie, jednakże możliwe jest zastosowanie rozliczenia, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.

Zostaw kontakt

Wkrótce się do Ciebie odezwę

aleksandra_dubiel@wp.pl